Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2020 12:02 (Üye) Soru : Selamlar benim sorum şu olacaktı web sitesi iş ile iştigal eden bir firmamız var bu firma alan adlarını müşterileri adına kuzey kıbrıs türk cumhuriyetinde mukim bir firmadan alıyor. Gelen bu faturalar için kdv 2 harici ayrıca stopaj ödemesi yapmamız gerekir mi ?

Cevap : Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurt dışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.