Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2020 17:04 (Üye) Soru : Merhaba A FİRMASINDA çalışan biri için kasım ayında 7252 nolu teşvikten yararlanmak istiyoruz.(Sistemden bakıldığında yararlanma hakkımız var) .Fakat bu sigortalının kasım ayıında başka işverene ait işyerinde 3 gün sigortalı olmasından dolayı( kasım ayında giriyor 3 gün sonrasında çıkışı yapılıyor) A Firmasının teşvikten yararlanma hakkı gider mi ? Teşekkürler ...

Cevap : 7252 sayılı teşvikle Yapılan düzenlemeyle; - özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, -nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi, Durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır. ortalama işçi kavramı bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.