Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2020 15:04 (Üye) Soru : Ticari faaliyeti ile Serbest meslek faaliyetini birarada yürüten şahıs yıllık defter tutma hadlerini hesaplarken faaliyetlerini ayrı yarı mı hesaplayacak iki faaliyetin toplamı üzerinden mi hesap yapacak?

Cevap : Ticari faaliyet için DBS den işletme defteri tutulur. VUK daki hadler aşılması halinde Bilanço esasına göre defter tutulur.Serbest meslek faaliyeti için ise yine DBS den Serbest Meslek Kazanç Defteri tutulur.Serbest meslek faaliyeti için defter değişmez tutulmaya devam edilir. Sınıf değiştirme sadece ticari faaliyet(işletme defteri) içindir. Birlik de değerlendirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.