Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2020 10:54 (Üye) Soru : 02.06.2020 de personel alındı ancak anlaşmazlık sonucu ve işlerin azalması sonucu 25.12.2020 den itibaren ücretsiz izne ayrılacak Maaşı aylık brüt 12.000 TL 6 ay sonra doğum yapacak Bu durumda 25.12.2020 den doğum raporu başlayana kadar ücretsiz izinli olacak Bu durumda doğum nedeniyle 16 hafta rapor ücreti alabilir mi? Teşekkürler

Cevap : Analık sigortasından sağlanan haklar; geçici iş göremezlik ödeneği ile emzirme ödeneğidir. Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için şartlar Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç) İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.