Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2020 10:54 (Üye) Soru : Merhaba 27103-17103 teşvik ortalaması ile ilgili ;teşvikten yararlanabilmesi için kendisi ve 7103 sayılı Kanun kapsamında bildirilenler haricinde en az ORTALAMA kişi sayısı kadar olması gerekmektedir deniyor,bir müşterimde 2020 yılı içinde 5 adet farklı aylarda girişler oldu hepsinin ortalaması da 2019 da ki ortalamaya göre 2 ve bu 5 adet işçinin hepsi de teşvik şartlarına uydu ve 27103 den verdik yani şuanda 5 işçi var tamamı 27103 bu mümkün mü değil ise bu yıl verdiğim tüm 27103 lerde sgk hata mesajı vermezmiydi tahakkuku onaylamadan önce teşekkür ederim.

Cevap : 17103 ve 27103 sayılı teşvikte; Ortalama sigortalı sayısı; -2018 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2017/Ocak ila 2017/Aralık ayları arasındaki, -2019 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2018/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasındaki, -2020 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayları arasındaki çalışan sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış (APHB gönderilmiş) ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu anlamda 17103/27103 teşvikinde 2018 yılı içinde işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2019 yılında işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2020 yılında işe alınanların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı belirlenmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama sırasında küsurat sayısının 0,01 ila 0,49 olarak çıkması halinde (0) olarak dikkate alınmakta, 0,50 ila 0,99 olarak çıkması halinde tama iblağ edilmektedir. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ise ortalama sigortalı sayısı 0 (sıfır) olarak hesaplanmaktadır. Yeni işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması koşulunun arandığı diğer prim teşviklerinde, sigortalıların ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğinin kontrolü, teşvikli bildirgenin onaylanmasının ardından yapılırken, 17103/27103 sayılı kanun teşvikinde sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olarak bildirilip bildirilmediği (aynı ayda 25510-16322-26322 sayılı kanun numaralı belge düzenleme durumu hariç) belgenin onaylanmasından önce yapılmaktadır. 4447/Geçici 19. madde teşvikinde, kapsama giren ve her bir yılda işe alınan sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olup olmadıkları hususu, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların yanı sıra diğer yıllarda işe alınmış ve 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının toplamının üzerinde olup olmadığına bakılarak tespit edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.