Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2020 11:11 (Üye) Soru : Merhaba, 10.12.2020 tarihinde 30 günlük SGK raporu alan personel, raporu bitmeden işten çıkarabilir miyiz, kıdem tazminatı vermek şarıyla işten çıkarabilir miyim.

Cevap : İş sözleşmesini fesheden taraf işveren ise feshi geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. İşçinin hastalık nedeniyle rapor alması geçerli bir fesih nedeni olarak görülmemektedir. Rapor süresinde usule uymadan yapılmış bir fesih iş mahkemesi karşısında işvereni haksız duruma düşürecektir Madde 17’de sayılan bildirim süreleri bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor süresi aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir: Kıdem Süresi İhbar Süresi Ek süre Toplam Süre 6 aya kadar 2 hafta +6 hafta 8 hafta/56 gün 6 ay – 1 buçuk yıla kadar 4 hafta +6 hafta 10 Hafta/70 Gün 1 buçuk yıl – 3 yıla kadar 6 hafta +6 hafta 12 Hafta/84 Gün 3 yıldan fazla 8 hafta +6 hafta 14 Hafta/98 Gün Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40/10. Maddesinde; “Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.” hükmü yer alıyor. Sigortalının hizmet akdinin sona ermesini takip eden 10. gün sigortalılık niteliği yitirilmiş sayılıyor. Fesih yasağının geçerli olduğu bu dönemde yapılan bu fesih ipc ye tabi olmanıza neden olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.