Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2020 14:35 (Üye) Soru : İYİ GÜNLE DİLİYORUM BASİT USULE TABİİ MÜKELLEFİN GELİR SATIŞ FİŞLERİNİ ÜÇ ER AYLIK DÖNEMLERDE İŞLENİYOR DİYE BİLİYORUM. EYLÜL AYINA AİT SATIŞ FİŞ LERİ EYLÜL AYINA MI EKİM AYINA MI İŞLENMELİ TEŞEKKÜRLER.

Cevap : 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. EYLÜL ayı evraklerı EKİM sonuna kadar kayıtlara alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.