Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2020 09:48 (Üye) Soru : Merhaba, 4 büyük spor klübünden birine 1.000 EURO Bağış yapan şirket, bunu KKEG olarak mı kayıtlarına almalıdır? "Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip spor kulüplerine makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir " denilmiştir. bunun nasıl muhasebe kaydı yapmalıyız?

Cevap : Profesyonel spor kulüpleri kamuya yararlı dernek değildir. Yapılan Bağiş KKEG olur. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapılan yardımlar aşağıdaki gibi kayıtlara alınır. Yapılan bağış tutarı için . 689 ( B) 102 (A) olarak kayıt yapılır. Her geçici vergi döneminde 698 KKEG matraha ilave edilir. Ticari kazancı % 5 i beyannamede beyan edilen matrah dan indirilir. Ayrıca 700 lü hesaba kayıt yapılmaz.% 5 lik kısım matrah dan indirilmiş olur .689 hesap da dönem sonunda 690 hesaba aktarılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.