Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2020 17:03 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, 01.10.2008 öncesi dönemde kendi şirketinde 4/a statüsünde sigortalı olarak çalışan şirket sahibi bu tarihten sonraki dönemde de 4/a lı olarak prim ödemeye devam etmiştir. SSK 4/a lı olamayacağını ödediği primlerin 4/b ye aktarılacağını iletti. Ancak 5510 Sayili yasaya gore 01.10.2008 oncesi kendi sirketinden 4/a lı olanlar, aksatmamak kaydi ile 4/a lı olmaya devam edebiliyorlardı diye yorumlarda alıyoruz. Konu ile ilgili yorumunuzu rica ederim.

Cevap : Bir kişinin hem hizmet akdine tabi olarak çalışması yani 4/1-a (SSK) sigortalılığı hem de bağımsız çalışmasından dolayı 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında çalışması aynı anda söz konusu ise 01.03.2011 tarihinden önce "Önce başlayan sigortalılığın kesintiye uğrayıncaya kadar devam edeceği", 01.03.2011 tarihinden sonraki zaman diliminde ise 4/1-a sigortalılığın geçerli sayılacağı kuralı uygulanmaktadır. Şirket ortaklarının ortağı oldukları işyerlerinden SSK sigortalısı olarak bildirilmelerinin mümkün olduğu 01.10.2008 tarihinden önce başlayan bu durumlarına istisnai olarak 01.10. 2008 tarihinden sonra da cevaz verilmiş bulunmaktadır. Fakat Tebliğ, Genelge gibi alt düzenlemelerle tanzim edilen istisna hakkında giderek daraltıcı hükümler de getirilmektedir. Şirket ortaklarının ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK''''lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (1) 53'''' üncü maddesi ile yasaklanmıştı. Ancak 01.10.2008 tarihinin öncesinden beridir ortağı olduğu şirketten SSK''''lı olarak bildirilenler için bu hallerinde bir kesinti oluncaya kadar istisnai bir hak söz konusuydu. Bu hakkın dayanağı da "5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin" V/9 bölümündeki "01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu Kanunun 4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir" hükmü idi. Bahse konu Tebliğ bir başka Tebliğ (2) ile yürürlükten kaldırılmış ise de 2013/11 sayılı Genelge başta olmak üzere genelgelerle söz konusu istisnai hak sürdürülmüştür. (9/1999 tarihi son derce önemli) SGK''''nın 14.05.2013 tarihli ve 4359524 sayılı ile 03.09.2013 tarihli ve 8245537 sayılı Genel Yazılarından anlaşılan, bu koşulların hepsi de "Gerek şart" olup sağlanmamaları halinde SGK''''ca 4/1-a sigortalılığının yok sayılacağı açık bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.