Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2020 19:13 (Üye) Soru : iyi günler üstadım, 7256 sayılı kanun sgk yapılandırma ile ilgili sorum olacak.2015-2017 yıllarına ait bir kişinin sigortasız çalıştığı milli eğitim bakanlığı tespit tutanağı ile tespit edildiği ve ilgili yıllara ait sgdp asıl bildirgesi işe giriş bildirgesi verilmesi gerektiğine dair sgk nın yazısı mükellefe 18.12.2020 tarihinde tebliğ edilmiş. henüz istenen bildirgeler verilmedi. 31.08.2020 den öncesine ait olmakla beraber, kanun yayın tarihinde ipc ve borç kesinleşmediği için yapılandırmaya girmez mi.sitedeki yapılandırma rehberinden onu anladım.

Cevap : 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, ..................................... ................................... yapılandırma kapsamındadır. Tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu kabul edilirken, prim borcuna karşı dava açılmış ise dava sürecinde söz konusu borçla ilgili takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar verilmemiş ise bu borçlar da kesinleşmiş prim borcu olarak kabul edilmektedir. “Son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil edilebilmesi için 15/12/2020-31/12/2020 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 15/12/2020 olarak, Cumhurbaşkanı tarafından yapılandırma başvuru süresinin 1 ay uzatılması halinde ise 14/1/2021-1/2/2021 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 14/1/2021 olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.”,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.