Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.12.2020 17:36 (Üye) Soru : A.Ş. tasfiye işlemi girişi olacak firmada tasfiye dönemi öncesi bilançosunun ve mizanının hazırlanıp onaylanması gerekir mi? Bu bilgi vergi dairesine ne zaman verilir?

Cevap : Tasfiyeye giriş tescil tarihi itibari ile Bilanço ve Gelir tablosu düzenlenir. Tescil tarihini takip eden 4. ayın 1 ila 30 u arası KV beyannamesi bdp programından verilecektir. Tasfiye kararı alınınca 1 ay içinde VD bilgi verilir Şirketin Unvanına "Tasfiye halinde " cümlesi eklenir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.