Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2020 10:16 (Üye) Soru : Merhaba.2.sınıf işletme esasına tabi mükellefimiz pansiyon-konaklama işletmekte 2020 satışları 260 bin liradır.Bu durumda bu işletme bilançoya geçmek zorunda mıdır?

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutulacaktır. VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR 2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. Defter tutam hadleri için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2086/Mevzuat-Dosya/hadler.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.