Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2020 13:46 (Üye) Soru : Merhaba, genç girişimci istisnasından faydalanmak isteyen bir kaç kişi yurt dışına üyelik oluşturduğu kanallar üzerinden grafik tasarımı gibi işler yapmışlar ve bu işlerden kazandıkları paraları varlık barışı ile Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Sorum şu, vergi mükellefiyetini başlattıktan sonra varlık barışı ile getireceği beyannameyi vergi dairesine mi bildirecek yoksa bankaya mı? Diğer sorum ise kambiyo takibine girmeleri için bir tutar konusunda bir sınır var mıdır yani vergi incelemesine sevk edilmesi için tutar sınırı var mıdır? Teşekkürler

Cevap : Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler MADDE 5 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, iki nüsha olarak hazırlayacakları Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir. Aşağıdaki link de bulunan tebliği inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2002/Mevzuat-Dosya/28112020-varlik-barisi-gn-tb.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.