Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 08:17 (Üye) Soru : Günaydın Bir çalışanımız (Önemli bir iş yapmaktadır) 30.12.2020 de birden bire SGK dan 15 yıl 3600 gün yazısı getirerek hemen işten ayrıldığını ve kıdem tazminatını istediğini belirtmiştir Önemli bir işte görevi olan çalışan hiç süre vermeden (İhbar öneli) bu şekilde işten istediği gibi ayrılıp tazminat alabilir mi? Bu durumda ihbar tazminatı ödemek zorunda olmaz mı? İşyerimiz onun yerine personel bulması belki 1 ayı bulacak b durumda işyerinin zararını ve müşteri kaybı, iş kaybı ne olacak? Ne yapılması gerekir? Bu uygulama yasal mıdır? Kolay gelsin

Cevap : 15 yıl 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlanan sigortalılar için, ihbar süresi şartı da aranmaz. Bu nedenle bu sebeple işten ayrılan çalışanın bildirim süresi kadar çalışması gerekmez, ihbar tazminatı da söz konusu olmaz. Ancak Talebin dürüstlük kuralına uygun olması gerekir. İşveren işçinin dürüstlük kuralına aykırı olarak sona erdirildiği iddiasındaysa kıdem tazminatı ödenmekten kaçınabilir. Nitekim, hukukun en bilinen temel prensiplerinden biri şudur : Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumaz. Burada hakkın kötüye kullanıldığının ispat yükümlülüğü de iddiada bulunan taraftadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.