Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 08:16 (Üye) Soru : MERHABA Bir şirketimiz taşeron olarak özel bir firmadan ihale yolu ile inşaat yapıp işi almıştır. bu şirketimiz sgk teşviklerinden (5510 17103 6111 vs) yararlanabilirmi ikinci olarak kamudan ihale almış olsaydı sgk teşvikleri açısından durum ne olurdu iyi çalışmalar

Cevap : 2886 sayılı devlet ihale kanununa ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi işler bu teşvik kapsamı dışındadır ve yüzde 5’lik indirim uygulanmaz. Fakat; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı ve bu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun “hizmet alımı” olması durumunda bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beşpuanlık prim desteğinden yararlanılır. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda çalışan sigortalılardan dolayı 5 puanlık prim indiriminden faydalanılamaz. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul aile birliklerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 9/12/2016 tarihinden itibaren beş puanlık indirimden yararlanılması mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.