Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 08:16 (Üye) Soru : Merhaba! Bildiğiniz üzere kısa çalışma uygulaması ile ilgili yasal düzenleme 4857 sayılı iş kanunun 24, 25, ve 40. maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 40. Maddesine göre 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Benim sorum ise şu şekildedir; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunun geçici 10. Maddesine göre ücretsiz izine gönderilen personellere yine aynı kanunun geçici 24. Maddesi hükmüne göre ödenen ücretsiz izin ödeneğinin, tıpkı kısa çalışma uygulamasında olduğu gibi ilk bir haftalık ücretin yarısını işveren mi ödemek zorundadır? Yani mesela ayda 30 gün ücretsiz izine gönderilen bir personelin bir haftalık ücretinin yarısını işveren ödeyecek ve ücretsiz izin gün sayısı 27 gün olarak mı bildirilecek? Yoksa 30 gün tam olarak mı bildirilecek? Şimdiden teşekkür ederim..

Cevap : Nakdi ücret desteği uygulamasında ilk yedi gün yarım ücret uygulaması bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.