Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 08:16 (Üye) Soru : merhaba bir mükellefim 31.12.2020 tarihinde işyerini kapatıyor fakat bir işçisinin 08.01.2021 de biten analık raporu var .. sigortalının işten çıkışını yapsak herhangi bir sorun ile karşılaşırmıyız acaba ..ve işten çıkış sebebine hang kod ile yazmalıyız ki bir sorun ile karşılaşmayalım..teşekkürler iyi günler..

Cevap : 18kod İşin sona ermesi işten çıkış kodu olarak seçilmelidir. Öncelikle belirtelim ki 4/1-a (SSK) kapsamında çalışan işçinin, işten çıkması veya çıkarılması nedeniyle sigorta çıkışının verilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun Sigortalılığın sona ermesi başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık; – İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini, – Diğer hallerde hizmet akdinin sona erdiği, yani sigortalı işten ayrılış bildirgesinde işçinin işten ayrılış tarihi olarak belirtilen tarihi, takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Dolayısıyla bu durumdaki işçiler, sigorta çıkış tarihinden sonraki 9 gün süreyle daha sigortalı sayılırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.