Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 11:15 (Üye) Soru : ÖLÜM İLE İNTİKAL EDEN SGK KURUMUNA AİT DOSYA NUMARA DEĞİŞMEDEN MİRASÇININ İSMİNE GEÇMİŞTİR. İŞYERİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. İŞVEREN 15/12/2020 TARİHİNDE COVİD-19 SEBEBİYLE VEFAT ETMİŞTİR. SORUM: ÖLÜM TARİHİNE KADAR OLAN GÜNLER İLE ÖLÜM TARİHİNDE SONRA (MİRASÇININ DEVAM ETMESİNE AİT) GÜNLERİN BEYANI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE NASIL BEYAN EDİLECEKTİR. ARALIK AYINA AİT GÜNLERİN PRİM VE VERGİLERİ ÖLÜM TARİHİ İLE İNTİKAL TARİHİNDEN SONRA DİYE AYRILARAK MI BEYAN EDİLECEK YOKSA İNTİKAL EDEN MİRASÇI TARAFINDAN TEK BEYAN HALİNDE Mİ YAPILACAKTIR. VERGİ DAİRESİNE KARŞI SORUMLU OLUNAN VERGİLERİN BEYAN I NASIL OLACAK. ODA YETKİLİLERİ OLARAK YARDIMCI OLMANIZI BEKLİYORUM. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap : Miras kalan bir işyeri, mirasçılar tarafından reddedilmeyip kabul edilmişse, çalışmakta olan işçilerin akdi bağları da intikal etmiş olacağından SGK'ya iş yeri bildirgesi verilmesi gerekecektir. Gerçek kişi olan işverenin ölümü hâlinde mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde iş yerinin işlem gördüğü SGK’nın ilgili ünitesine verilmesi gerekmektedir. İş yerinin bildirim (İş yeri bildirgesinin verilmesi) yükümlülüğü murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aylık sürenin sonuna kadar SGK’ya verilebileceği gibi 3 aylık süre dolmadan herhangi bir gün verilebilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.