Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 13:24 (Üye) Soru : 3568 sayılı Kanuna ilişkin 37 seri no.lu Tebliğ gereği yapılan hesaplamaya göre: AKTİF TOPLAMI ( 12.151.000 x 1,0911=) 13.258.000 TL ve NET SATIŞLARI (24.295.000 x 1,0911=) 26.508.000 TL’yi AŞMAYAN - Kurumlar vergisi mükellefleri ile - Ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2021 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak mecburiyetindedirler. Bu hadlerden HERHANGİ BİRİNİ AŞANLAR beyanname imzalatmaya mecbur DEĞİLDİRLER. Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler." Bu durumda bir şirket bu tutarları aşmışsa ve beyanını YMM tasdiki de yaptırmadan kendisi GİB'den alacağı şifre ile gönderebilir oluyor, doğru mu? Bu durumdaki mükelleflerimize sadece danışmanlık faturası kesmemiz ve beyanlarını kendilerinin göndermesi mümkün müdür?

Cevap : Bahsettiğiniz mükellefler şartları uygun ise ; VD şifre alarak beyannamelerini kendileri gönderebilirler Meslek mensubu olarak Türmob e-birlik sisteminden danışmanlık sözleşmesi yapabilirsiniz. Alınan bedel için e-smm düzenlenir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.