Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2021 10:42 (Üye) Soru : MERHABA 18/11 AYA AİT KAĞIT OLARAK SERBEST MESLEK MAKBUZU 8500 TL KESİLMİŞ OLARAK GELDİ 01/07/2020 BERİ ESMM KESİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİMDE SİSTEME GİRİŞ YAPILAMADIĞI (E ARŞİV PORTALINA GİRİŞ AKILLI KARTINIZA GİRİŞ YAPILMADI. LÜTFEN SAYFAYI YENİLEYİP TEKRAR DENEYİNİZ. DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ )GÖNDERDİLER BU BELGE GEÇERLİMİDİR. 2- SEMİNERLERDEN YALNIŞ ANLAMADIYSAM DAHA SONRAKİ BİRGÜN TEKRAR GİRİŞ YAPILIP BU KAĞIT SMMM NUMARASI YAZILIP TEKRAR KESİLMESİ GEREKİRMİYDİ.TEŞEKURLER.

Cevap : Merhaba; ilgili mevzuat gereği; elektronik ortamda düzenlenmesi gereken bir belgenin kağıt ortamında düzenlenmesi durumunda; V.6. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesi Kanunun 7103 sayılı Kanunun 12 ııci maddesi ile değişik 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, "7. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması ıcabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 380 TL'den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 190.000 TL'yi geçemez. 2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığımn, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 380 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 19.000 TL' yi, bir takvim yılı içinde ise 190.000 TL' yi geçemez. ” düzenlemelerine yer verilmiştir. iyi günler dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.