Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 16:50 (Üye) Soru : Merhaba; Derneğe ait ticari işletme olarak mükellefiyet açılan dernek lokali, kurumlar vergisi mükellefi olarak tescil edilmiştir. Ve Bilanço usulüne göre defter tutmaktadır. Bilanço usulünden işletme usulüne geçerek defter beyan sisteminde defter tutmak istiyorum. 1-Sorum. Lokalin Kurumlar vergisi mükellefi olması defter beyan sisteminde defter tutmama engel midir. Çünkü Defter beyan sistemindeki mükellefler genellikle Gelir vergisi mükellefi olan işletmelerdir. (Alış ve satış hadleri işletme defteri tutma hadlerini sağlıyor. )Teşekkürler

Cevap : Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri KV mükellefidir.Bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır. İşletme defteri tutulmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.