Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2021 09:48 (Üye) Soru : Sn.Danışmanım, Ev hizmetinde (yaşlı bakımı) çalışacak yabancı uyruklu birini aylık 20 gün sigortalı göstermemizde bir engel var mı? 6735 Belirli süreli iş sözleşmesine Aylık çalışma süresi 20 gün diye ilave madde ekledim. Saygılarımla,

Cevap : Önceki uygulamaya göre yabancı uyruklu sigortalılar için; Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, Hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler dışındaki eksik gün nedenlerinin seçimi kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri aşağıdaki kodlarla sınırlandırılmıştır. 1- İstirahat, 4- Gözaltına Alınma, 5- Tutukluluk, 8- Grev, 9- Lokavt, 10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar 11- Doğal Afet Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerinde birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir. Bu kapsamda bildirimi yapılacak yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.