Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2021 09:48 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, Firmamız 31.12.2020 tarihinde kapandı. İşçinin ihbar ve kıdem tazminatını 31.12.2020 tarihine kadar ödemedik gidere yazamıyoruz. Peki 12. Ay muhtasar beyannamesinde Kıdem ve ihbar tazminatını bildirmemize gerek var mı ? 12.ay stopajda bildirmeyeceksek Firma kapandığı için bir daha stopajını bildirmeyeceğiz doğrumudur ?

Cevap : iş akdi feshedilen işçilere yapılacak ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin olarak işçilerden kesilen damga vergisinin, ödemeye ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen ayın 23 üncü akşamına kadar vergi dairesine verilecek muhtasar beyanname ile bildirilmesi ve 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.