Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2021 09:47 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, Doğum yapan bir personelimiz var. personel doğum öncesi analık çalışır raporu aldı ve rapor başlama tarihi 02.12.2020 rapor bitiş tarihi 02.01.2021 sgk vizite ekranında 03.01.2021 tarihi ile ........... tarihi arasında çalışmamıştır kısmında hangi tarihi seçmek gerekir yada bir tarih seçmek gerekir mi? çünkü personel doğum yaptı ve rapor takip no aynı kalmakla birlikte rapor sıra no:2 diye bu sefer sisteme doğum sonrası analık raporu düştü. sorum ise doğum öncesi analık çalışır raporuna bir tarih girecek miyim? Saygılarımla

Cevap : Doktor, gebe personele doğum öncesi raporunu matbu olarak verir. Bu raporda istirahat başlangıç tarihi yazılıdır ancak bebeğin doğum tarihi ve raporun sonlanacağı tarih henüz netleşmediği için bu kısımlar boştur. İşçi bu raporu işverenine vermelidir. Ancak raporun matbu olarak verilmemesi de mümkündür. Bu durumda sağlık kuruluşunun SGK sistemine online olarak girilen bildirimi dikkate alınır. Online olarak giriş yapıldığında işverenin SGK’ da kayıtlı e-mail adresine sağlık kuruluşunun raporu sisteme girdiğine ve işverenin onaylaması için beklediğine dair bilgilendirme maili gelmektedir. Raporun bitiş tarihini takip eden ayın 23’üne kadar işveren bu raporun onayını SGK sistemi üzerinden vermelidir. Sadece onay vermek analık parasının alınması için yeterli olmayıp aynı zamanda SGK sistemi üzerinden çalışılmadığına dair giriş ekranından raporun girişinin yapılması veya e-bildirge ’de “sigortalı istirahat süresince çalışmamıştır” seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Doğum gerçekleşmesi ile doğum öncesi rapor son bulacak ve bebeğin doğum tarihi itibari ile doğum sonrası rapor başlayacaktır. Her iki dönemin toplamı tek bebek doğumlarında 112 günü, çoğul bebek doğumlarında 126 günü aşamayacaktır. Doğum öncesi olarak başlatılan raporun, bebeğin doğumu itibari ile sonlandırılması ve doğum sonrası raporunun başlatılarak rapor bitiş tarihinin ilk verilen raporun üzerine doktor tarafından işlenmesi esastır. Bu işlen raporun kapatılmasını ifade etmektedir. Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlemekte olan doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, yine elektronik ortamda Kurum veri tabanına ve işverenin “çalışılmadığına dair bildirim” ekranına düşmekte ve ödeme işlemleri, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılmaktadır. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanmakta ve tekil gebelikte 112 gün, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.