Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.01.2021 17:40 (Üye) Soru : bilgisayar parça satışı yapan şirket bünyesindeki zayi görmüş kullanılamayack olan bilgisayar parçalarının hurdacıya teslimi irsaliye ile bedelsiz kg mıktar baz alınarak teslim edilmiştir. e fatura mükellefe olarak ayrıca bedelsiz olan bu parçalar için fatura düzenlemeye gerek varmıdır. muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır.

Cevap : Hurda satışı için hurdacı ya fatura düzenleyeceksiniz. hurdacı e- fatura mükellefi ise e fatura düzenlenir aksi durumda e-arşiv fatura düzenlenir. Bedelsiz fatura düzenlenmez. Hurda Kg olarak satılmış ise bu bedel faturaya yazılır.Hurda satışı için KDV hesaplanmaz.KDV den istisna Ancak bu parçalar için önceden indirilen KDV ler ilave KDV olarak KDV beyannamesine ilave edilir. KDV siz ATİK SATIŞLARINDA MUHASEBE KAYDI Satıştan KAR elde edilmesi halinde -----------------/-------------------- 100/102/101/127 (satış bedeli) 257 252/253/254/255 649 -------------------/----------------- Satıştan ZARAR elde edilmesi halinde -----------------/-------------------- 100/102/101/127(satış bedeli) 257 659 252/253/254/255 -------------------/-----------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.