Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2021 09:47 (Üye) Soru : iyi günlerücretsiz izne gönderilen personeller için ilk 7 gün yarim ucret ödeme şartı ,1-tüm izne gönderilen personel için mi geçerli dir yoksa sadece kçö yararlanan personele mi ödeme yapılır2-)aralık ayında ilk defa kçö yararlanacak personellerde asgari ücretle çalışmakta olanlar için aralık ayı bordro rakamları  7 gün bildirim  / 686,70 TL sgk prim / 24 eksik gün / 18 eksik gün kod u(24 gün kçö yararlanacaklar için) bu bildirim doğrumudur3-)ilk 7 gün için asgari ücretlilerde  personele ödeme yapılırken brüt 686,7tl üzerinden mi hesap yapılıp ödenmelidir yoksa yarım ücret olarak  343,35brüt (üçbuçuk günlük)üzerinden hesap yapılmalıdır,

Cevap : 1. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 Sayılı kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” hükmü yer almaktadır. 2.gün hesaplamalarınız doğru. 3.günlük brüt ücret * 7 /2 olmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.