Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 10:56 (Üye) Soru : ocak /2020 olarak işe girişi olup 01.12.2020 den itibaren ücretsiz izne gönderilmiş olan  personel için kısa çalışma başvurusu olumsuz sonuçlanmış olup 1-)bu personel için nakdi ücret girişi yapılabilir mi,2-)personel  için  başka bir şart gerekli midir,3-)bu bersonelin tam çalışmama durumu dikkate alınarak aralık dönemi için nakdi destek başvurusu 30 gün olarak yapılır mi?teşekkürler

Cevap : 1. 17.04.2020 öncesi gieişi olan bu işçi NÜD de yararlanır. 2. Ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları İşçinin; 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak, Koşullarını birlikte taşıması gerekir. İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilmiş olmak, Hak etme koşullarını taşımama nedeniyle işsizlik ödeneğinden yararlanamamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak. 3.Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.