Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 10:56 (Üye) Soru : MERHABA İnşaat şirketimiz özel işverenden ihale yoluyla iş aldı (kamu ihalesi değil) ve alt taşeron olarak sgk dosyası açıldı bu şirketimiz için gerekli şartlar sağlandığında sgk teşvikleri (6111 27103 17103 vs ) almamızda bir engel varmıdır. iyi çalışmalar

Cevap : Kamudan ihale konusu iş alan özel sektör işverenleri, teşviklerden faydalanamamaktadır. SGK genelgelerinde de tüm teşviklerden yararlanılamadığı hüküm altına alınmıştır. Kamudan ihale konusu iş üstlenen işverenler, bu işleri SGK’da tescil edilmiş devamlı nitelikteki işyeri dosyasından bildirimi yapılan sigortalılar ile yapabilmektedir. 2011/45 sayılı SGK genelgesinde ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde, ihale konusu işte çalışan sigortalıların ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteği ile diğer teşviklerden yararlanılmasının mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır. Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalıların, ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre, devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanılmış olup olmadığı hususunun SGK tarafından araştırılacağı 2015/12 sayılı SGK genelgesinde açıklanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.