Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 09:21 (Üye) Soru : Sayın danışman; Kat karşılığı İnşaat işleri yapan Yıllara sari inşaatla ilgili imalatı tamamladığı ve bir Daire hariç tapu devri yapıldığı halde Fatura satışını yapamadan 07.01.2020 tarihinde vefat eden bir mükellefin. Birinci sınıf ve Bilanço esasına tabi olarak deftere tabi olan bu mükellefin varisleri önce Reddi miras yapmak istedi Fakat Aralık ayında bundan vazgeçerek inşaat işini tamamlamaya karar verdiler. Öğrenmek istediğim Murisin , Mirasçısı olarak EŞİ işin maliyet safhası olmadan, devamı ve daire satışlarını yapabilmek için Ocak 2021 tarihinde mecburen Geriye dönük mükellefiyet tesisi ettirmek zorunda kalacak. Geçen bir yıllık surede hiç beyanname verilmedi.V.U.K.371 talepli verilecek.Mükellefiyet tesisini İşletme hesabı esasına göremi bildirim yapmalıyız, yoksa ölen murisin kaldığı yerden bilanço usulüne göre birinci sınıfa tabi olarakmı yapmalı. BA,Bs bildiriminden kurtulmak için “ İşletme Defteri” olarak açarsak bir sorun olurmu. Defter tastiki yapılmadı ve KDV devri var. Saygılarımla

Cevap : Varislerin işe devam etme kararı verdikleri için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.