Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 16:02 (Üye) Soru : Merhaba Üstad. Adi ortaklık ortağı mükellefim, bu işi dışında evden bilgisayarı ile bazı küçük çapta tasımlar yapıp bunları sanal ortamda satışını yapmak istiyor. Bu işle ilgili olarak bu yıl uygulamaya başlayan(7256 sk. ile eklenen GVK.md.9.-10.bent) evde imal edilen ürün satışları için E-Ticaret internet satışları ile ilgili esnaf muaflığından faydalanabilmesi konusunda; 1. soru: bu iş esnaf muaflığı kapsamına girer mi ,2.soru: Adi ortalıktan dolayı Gelir ve Geçici mükellefiyeti açık olması, ayrıca yapacağı iş için Esnaf Muaflığından faydalanmasına engel teşkil eder mi? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Kanun maddesindeki ..."Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları" İmal edilen malların tanımı yapılmadığı için yorum yapamıyoruz. GİB den özelge alınız. Diğer taraftan esnaf muaflığı belgesi alınabilmesi için gerçek usulde ticari faaliyet olmaması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.