Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2021 10:17 (Üye) Soru : ! Selam, 10 yıl önce gelir vergisi mükellefiyetini kapatabilmek için elinde bulunan stok (sağlık sektörü) ürünleri kendisine fatura edilen ve mükellefiyeti kapatılan bir kişi. Bugün elindeki ürünleri satması durumunda vergi mevzuatı yönünden sorun yaşar mı ? Ürünler 2000 adet ve toplam fiyat 20.000 TL Arızi kazanç istisna 2021 rakamı altında olmakla birlikte , bir defa da satış yerine bir kaç kez yada farklı tüzel kişiye satışı durumunda vergisel durum ne olabilir maksimum satış toplam rakamı gene 20000 TL ,

Cevap : Malı alacak vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişi alış için Gider pusulası düzenler.Gider pusulasında KDV ve GV stopajı hesaplanmaz. Her hangi bir vergilemede olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.