Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2021 12:15 (Üye) Soru : merhaba her ay günlük 26 tl multinet oarak yemek yardımı almakta iken pandemi döneminde evden calışmaya başladık ve bize mail yoluyla evden çalışılan günlerde yemek bedeli ödenmeyeceğine dair onay maili aldılar. ben işten çıkmayı 15 3600 gün ile düşünüyorum bu durumda benim brüt ücrete yemek olarak ofise gittiğim gün kadar mı yemek parası eklenecek ofise ayda 8 gün gidiyorum ama evden sabah 8:30 5:30 çalışıorum.yol yardımı da aynı şekilde ofise gittiğim gün kadar yatıyor.hak kaybım olduğun düşünüyorum.birde fazla mesaili sözleşme imzaladık her ay fazla çaışma diye 22,50 saat hesap pusulasında görünmekte bu fazla mesaiyi kıdem tazmiantıma eklemesi gerekir değil mi mutad olarak olduğu için. yasal dayanağım varsa kanun maddesini yazarsanız sevinriim . ayrıca ben burdan çıkıp başka bir işe girdiğimde kısa calışma yada pandemi ücretsiz izine çıkarabiliormu işveren ben olmuyor diye bilmekteyim .b,lgi döüşünüzü beklerim.

Cevap : İş Hukuku genel ilkelerinde eşit işlem prensibi yer almaktadır. Bu nedenle emsal işçiler için tanınan yan ödeme, prim/ikramiye ödemeleri, sosyal yardım ve haklardan uzaktan çalışma yapan işçilere de faydalandırılmalıdır. Aksi halde eşit işlem şartına aykırılık nedeni ile işverenin hukuki sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Çalışanlara yapılan yemek yardımı da yukarıda yer alan yan ödemelerden biridir. İşveren normal çalışma yapan personelin mesai saatleri içerisinde yemek ödemelerini kendisi karşılamakta ise bu durumda uzaktan çalışan personele de yemek yardımı yapması gerekmektedir. İşveren yemek ücreti olarak ödeme yapmayıp işyerinde çalışanlara yemek vermekte ise personel başına yemek maliyeti kadar meblağın uzaktan çalışana ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sonradan uzaktan çalışmaya geçilmesi halinde ise çalışana yemek ücreti ödeyen iş yeri, uzaktan çalışmaya geçilmiş olması sebebiyle yemek ücretinde kesintiye gidemez. Kesinti yapmak isteyen iş veren, iş sözleşmesinin esaslı unsurlarında değişikliğe gitmesi sebebiyle çalışanın yazılı rızasını almak zorundadır. Aksi halde hukuki sorumluluğu doğar. 4857 24/II II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, evet yeni çalışcağınız işyerinizde kçö ve NÜD alamazsınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.