Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2021 12:28 (Üye) Soru : Günaydın, Şirketimiz üretim sektöründe yay imalatı yapmaktadır. Personel ihtiyacını işten çıkarma yasağı olduğundan şu dönemde sigortalı çalıştırmak yerine personel hizmeti sağlayan bir firmadan karşılamaktadır. Firmadan gönderilen personelleri ana üretim faaliyetimizle ilgili bir bölümde çalıştırmamız bir sorun olur mu? Yoksa fabrika temizliği, koli, seperatör yapımı gibi ana faaliyet konumuz dışındaki yan işlerde mi görevlendirmeliyiz? Düzenlenen faturada açıklama olarak “personel hizmet bedeli” yazıyor ve 9/10 tevkifatlı olarak kesiliyor. Cezai bir sorumluluğumuz doğuyor mu? Görüş alabilir miyim?

Cevap : Dışarıdan alınan hizmetten maksat, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet akdi ile işletmeye bağlı hizmet erbabı çalıştırılmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınmasıdır. Temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmeye ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve hizmeti alanın sevk ve idaresi altında çalıştırılabilmesi yeterlidir. Elemanların hizmet alan işletmenin bordrosunda olması halinde tevkifat söz konusu değildir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/59 C. İşgücü Temin Hizmetlerinin Kapsamı Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre tevkifat uygulaması kapsamına giren işgücü temin hizmetleri, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet akdi ile işletmeye bağlı hizmet erbabı çalıştırılmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür hizmetler, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir. İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde kendisine verilen işgücü temin hizmetinde de tevkifat uygulanacaktır. Öte yandan, eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, söz konusu tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ayrıca diğer KDV genel tebliğleri ile tevkifat uygulaması kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulamasına devam edileceği tabiidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.