Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2021 11:17 (Üye) Soru : Merhaba, 30.12.2020 tarihinde e-Fatura portalından İhracat faturası düzenledim ihracat faturasının tarihi 30.12.2020 olarak kesildi ama intaç (beyanname kapanış) tarihi ise 04.01.2021 yeni yıla sarktı ilgili muhasebe kaydı 2020 yılı için nasıl bir kayıt olmalı 2021 yılı için nasıl bir kayıt olmalıdır. Söz konusu faturanın malzemeleri 2020 yılıda gümrükte malzeme çıkışı da oldu. gerekli kayıtlar için desteğinizi rica ederiz.

Cevap : Malın gümrük bölgesinden çıktığı tarih itibariyle satış gerçekleştiğinden gelirin de bu tarih itibariyle tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi gerekir İhracat işlemlerinde faturanın önce düzenlenmiş olmasının kurumlar vergisi açısından gelirin elde edildiği döneme etkisi yoktur. Gelirin elde edildiği dönemin tespiti açısından ihracat işlemlerinde vergiyi doğuran olay, malın gümrük bölgesinden çıktığı tarihte vukuu bulmaktadır. Bu durumda, şirketin sözü edilen ihracatından doğan kazancının malın gümrük bölgesinden çıktığı tarih esas alınarak dönem kazancı ile ilişkilendirilmesi gerekir. ihracata ilişkin faturanın 3012/2020 tarihinde düzenlenmesi, ancak fiili ihracatın 04/01/2021 tarihinde gerçekleşmesi halinde, mal fiilen ihraç edilmedikçe satış akdi tamamlanmamış sayılacak ve tahakkuk etmiş bir kazançtan söz edilemeyeceğinden, ihracat, malın fiilen ihraç edildiği 2021 yılında gerçekleşmiş olmaktadır. Dolayısıyla, bu işten sağlanan kazancın da 2021 yılının geliri olarak dikkate alınması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.