Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2021 12:31 (Üye) Soru : Merhabalar, 2020/20 sayılı genelgeye göre, sözleşme fesih tarihi ile arabuluculuk sözleşme imza tarihi arasında geçen süre için SGK'ya ek bildirge/beyanname vermemiz gerekiyor. Aralık başında işten ayrılan biri için Aralık-Ocak ayları için ek bildirge verilecek. Bildirgedeki SGK primleri hangi tutar üzerinden hesaplanacak? Muhsgkda arabuluculuk sözleşmesindeki tutar üzerinden sadece gelir ve damga vergisi hesaplanıp verilecek. 2 Aylık ek bildirgeki primler normal maaş + arabuluculuk sözleşmesindeki tutar üzerinden mi verilecek? Teşekkürler,

Cevap : Arabulucuda anlaşılan ücret üzerinden hesaplamalar yapılıp bildirge verilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.