Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.01.2021 12:39 (Üye) Soru : Merhaba; Özel Sağlık Kurumu olarak faaliyet gösteren Limited Şirket mükellefin hizmet ifasına istinaden düzenleyeceği faturanın KDV oranı nedir?

Cevap : Sağlık hizmetleri de 2007/13033 sayılı KDV Oranlarına İlişkin Genel Kararname'nin II sayılı Listenin B-21. bölümünde belirtilmiştir ve buradaki şartları sağlayan sağlık hizmetlerinde KDV oranının % 8 olacağı ifade edilmiştir. Bu maddedeki şartları sağlamayanlar için uygulanacak KDV oranı ise% 18'dir. “B-21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, için uygulanacak KDV oranı % 8 dir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.