Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2021 09:35 (Üye) Soru : sayın yetkili, spk ' ya bağlı gayrimenkul değerleme şirketi yapmakta olan bir mükellefimiz 2016 yılında gayrimenkul ekspertiz hizmeti yapmakta olduğu bazı işleri lisanslı ve vergi mükellefiyeti bulunan gayrimenkul ekspertizlerine yönlendirmiş ve onlardan hizmet almıştır. karşılığında bazı ekspertizler şirketimize yaptığı hizmetler karşılığında FATURA kesmişlerdir. Vergi Denetim Kurulu alınan faturaların geçersiz olduğunu hizmet aldığımız vergi mükellefiyeti bulunan firmaların SERBEST MESLEK MAKBUZU kesmesi gerektiğini ve stopaj kesintisi yapılması gerektiğini bildirmiştir. Bu durumda hangi firmanın hangi belgeyi düzenleyeceğini ve hangi tür vergi içereceğini bizim bilmemizi istemektedir. Konu ile ilgili vergi dairesi, hizmet aldığımız çalışmış olduğumuz firmaların mali müşavirleri, ilgili odaları, birlikleri, yada firmaların bizzat kendileri bu hususta bilgilerinin olmadığı görüşündeler ve denetim sonucu oluşacak vergi ziyai cezları faizleri vb. şirkeitmiz karşılamak zorunda kalacaktır. Sormak istediğim konu vergi mevzuatımızda hizmet aldığımız kurumların hangi tür belge düzenleyeceklerini hizmeti alan olarak biz mi söylememiz gerekmekte. Konu ile ilgili aydınlatmanızı rica ederiz.

Cevap : Bahsettiğiniz faaliyeti şahızlar yapıyor ise ; Serbest meslek faaliyetidir.Hizmet karşılığı e-smm düzenlemeleri gerekir.Hizmet alınan şahız değilde Şirket ise hizmet bedeli için Fatura düzenleyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.