Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2021 11:12 (Üye) Soru : iyi günler.. X vakfı camii yapıp diyanete bağışlıyacak..Biz de Y ltd şti olarak bu vakfa nakit bağışta bulunsak ve bu vakıf da bu parayı camii inşaatında kullansa Y LTD ŞTİ firması kurumlar vergisi matrahından bu nakit bağışı indirebilir mi....Yani vergi matrahından indirebilmek için direk cami inşaatı için diyanete mi bağışlamak yazlım..yada camiyi bizim mi yapmamız lazım..Ttşkler

Cevap : Dernek Kamu yararına çalışan dernek statüsünde ise yapılan bağış ;beyan edilen kurum kazancını % 5i Geçici vergi beyannamesinde veya KV beyannamesinden indirilir.Şirketiniz. aşağıdaki madde hükmüne göre cami yapımını kendisi yapar ise bu harcamalar toplamı KV matrahından indirilir.. KVK MD 10 ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak İBADETHANELER ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.