Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2021 10:33 (Üye) Soru : Merhaba, Tek ortaklı Limited şirket ortağı şirketin % 100 hissesine sahip ve aynı zamanda şirket müdürü olan orak % 100 hissesinin tamamını devretmesi durumunda geriye dönük personel tazminatlarından müteselsilen sorumlu olurmu ?

Cevap : İşyerinin devri halinde devreden işverenin sorumluluğu İK md.6/III 'te düzenlenmiştir. Devredenin sorumluluğu devirden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlarla sınırlandırılmıştır. Bu sorumluluğun süre bakımından kapsamı devir tarihinden itibaren azami 2 yıl olarak belirlenmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.