Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2021 11:46 (Üye) Soru : Mükellefimiz akaryakıt istasyonu faaliyeti işi ile iştigal etmektedir. Şirket Amaç ve Konusunda motorlu taşıtların satışı ve komisyonculuğu faaliyeti bulunmakta olup araç satış yetki belgesi de bulunmaktadır. Vergi mükellefi olmayan şahıs lardan alınan 2.el araç alışları noter kanalı ile alış işlemi yapılmakta Gider Pusulası ile kayıtlara intikal ettirilmekte ve Fatura ile satışı gerçekleştirilmektedir. Sorum : Satış faturasında KDV matrahı elde edilen komisyon karı üzerinden mi yapılmalı yoksa araç satış bedeli üzerinden mi yapılması gerekiyor. Vergi muafiyeti uygulanmalı mı ? Vergi muafiyeti uygulanamayacak ise alırken Gider Pusulasında KDV % 1 olarak belirtilip İndirim konusu mu yapılmalı ?

Cevap : Komisyon karı diye bir kar olmaz. KDV de Vergi muafiyeti olmaz. İstisna edilmiş işlemler olur. Aşağıda belirttiğimiz işlemler yapılacaktır. İKİNCİ EL ARAÇ (OTO) ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtın teslimlerinde özel matrah uygulaması “YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR.” ---Yetki belgesi olmayan ikinci el oto alım satımı yapan mükellefler özel matrahtan yararlanamaz. ---Yetki belgesi olmayan ikinci el oto alım satım yapanlar, Sanayi il ticaret müdürlüğünden yetki belgesini almaları gerekir. ---İkinci el oto alım satım yapan galericiler , yetki belgesine sahip bile Vergisi mükellefin den faturalı aldığı araç için özel matrah uygulayamaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İKİNCİ EL BİNEK OTO satın alınıyor . Bu ikinci el oto 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 FATURA DÜZENLENMESİ : Satış bedeli 250.000 KDV uygulanacak tutar 50.000 Hesaplanan kdv %1 500 Tahsil edilen tutar 250.500 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar: 50.000 Bs formunu yazılacak tutar 250.500 TL ALIŞ MUHASEBE KAYDI ---------------------/------------------- 153 20.000 100/102/103 20.000 ---------------/------------------------- SATIŞ MUHASEBE KAYDI --------------------/--------------------- 100/102/101 25.050 600 25.000 391 50
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.