Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2021 14:00 (Üye) Soru : Sayın danışmanım mükellef otobüs almış fatura matrah 453.096,16 kdv 82.372,88 OTV 4.530,96 toplam: 540.000,00 dir BA bildireceğim tutar.nedir OTV BA bildirimine girermi. ayrıca amortisman ayırırken 453.096,16+4530,00=457.626,16 otv yi dahil edip mi ayıracağım lütfen bilgilendirebilirmisiniz. teşekkürlerimi sunarım.

Cevap : KDV indirim konusu yapılır. ÖTV tercihe göre tek seferde gider de yazılabilir veya maliyete eklenir.Maliyete eklenmesi halinde araç bedeli +ötv toplamı üzerinden amortisman ayrılır. Ba formuna KDV hariç tutar yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.