Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2021 10:32 (Üye) Soru : aralık ayı itibari ile kçö yararlanmakta olan asgari ücretle çalışan personel için; ilk 7 günlük yarım ücret asgari ücret altında kaldığından  sigorta prim matrahını 686,70 tl üzerinden bildirimi ve ödemesi yapılacaktır.Muhsgk beyanında  011 kodu ile bildirim yapılacak olan bu personel için1-)"ödeme gayri safi tutar bölümüne"  686,70Tl mi dikkate alınmalı yoksa ücret hesabında dikkate alınan 343,35 tl mi yazılmalıdır,2-)Eğer 343,35tl  yazılacaksa beyandaki sigorta matrahı ile vergi bildirim bölümündeki ücretler arasında fark olması nedeni ile beyanname hatalı olacak mıdır?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap : 7 günlük ücretin yarım olarak ödenip, prim gününde bir eksilme olmadan işçinin 7 prim günü çalışmış olarak Kuruma bildirilmesi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. İşçinin günlük kazancı için bir alt sınır belirlenmiştir. Bu alt sınır asgari ücretin günlük tutarıdır. Bazı düşük ücretli kişilerde yarım ücret uygulanırken günlük kazanç, prime esas kazanç günlük alt sınırının altına düşmektedir. Bu durumda kuruma APHB düzenlerken, günlük sınırın altında ücret bildirilemeyeceğinden, aradaki fark işveren tarafından tamamlanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.