Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2021 11:57 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, 4857 sayılı iş kanunundaki Hafta tatili açısından "Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır" derken Örneğin:Hafta tatili Pazar kabul edersek, Pazartesi-Cumartesi arası özel sebeblerinden 6 gün işçi izin isterse yada işveren ücretsiz izne gönderirse O haftanın hafta tatili işçiye ödenirmi? İyi çalışmalar.

Cevap : hafta tatilinin yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz yirmi dört saat olarak kullandırılması ve o günün ücreti tam ödenmek suretiyle işçiye verilmesi zorunludur 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir" hükmü yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.