Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2021 11:30 (Üye) Soru : Sn. Danışman, 7252 den yararlanılan işçi için bi sonraki ay tekrar Kısmi olarak K.Ç.Ö'den yararlandırırsak Kısmi çalışma için 7252 den yararlanabilir miyiz?

Cevap : İşyerindeki kısa çalışmanın sona erdirilmesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması gereklidir. Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir. Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.