Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 10:51 (Üye) Soru : Sayın Üstad Merhabalar, Soru : İşsizlik ödeneği alan eşi için , Devlet Memuruna aile yardımı ödenip ödenmeyeceği hususu - ? Devlet Memuru olmayan Eş (Özel Sektör) 20.03.2020 itibariyle işten ayrılmış olup normal olarak aylar itibariyle işsizlik ödeneği almıştır. Eşi ise Devlet memuru olup Eşinden durumundan dolayı Ek ödeme/Aile Yardımı alması gerektiğini düşünmekteyim. İşsizlik ödemesinin aylık değil süreli bir ödeme olduğunu düşündüğümden, Devlet memuru olan Eş geriye dönük almadığı aile yardımlarını alabilir mi ? Sizin de görüşünüzü almak istedim.Saygılar (https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/7_q1QzKPq.pdf)

Cevap : Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; işsizlik ödeneğinin 4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli yapılan bir ödeme unsuru olması ve mevzuatımızda aylık olarak tanımlanmaması sebebiyle Devlet memuru statüsünde çalışan personelin işsizlik ödeneği alan eşi için, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi ve Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca Aile yardımı bildirimi verilmesi halinde eşin durumunda meydana gelen değişikliği takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğinden faydalanabileceği değerlendirilmektedir. Karar kesin sınırlarını çizmiş. Konu yargıya taşınsa bile işsizlik ödeneği sonlanmadan aile yardımının bağlanamayağı yönünde karar çıkabileceği kanaatindeyim. Çünkü yasa koyucu süreli ya da süresiz ayrımına gitmeden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık ve gelir elde etmeme koşulunun altını kalınca çizmiş.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.