Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.01.2021 15:13 (Üye) Soru : Sayın danışman, Kurumlar vergisi mükellefim adi ortaklık ile yıllara sari inşaat işi yapmıştır. ( 3 yıl sürmüştür) Adi ortaklığa ait işin geçici kabulu 2020 yılında yapılmıştır. Bu adi ortaklıktan kendi payına düşen hakediş kesintileri daha önce beyan edilmemiştir. bu%3 lük hakediş kesintileri 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hangi bölümlerinde gösterilmelidir ? Yine bu kesintilerden doğan alacağı sgk borçlarının mahsubunda kullanabilir miyiz ? Hakedişlerden kesilen %3'lük stopajın

Cevap : Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde "MAHSUP EDİLECEK VERGİLER" BÖLÜMÜNDE 502 KOD ile beyan edilir. sgk borçlarına mahsup konusunda sgk ve vd ile görüşünüz.Bürokratik konuda bilgimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.