Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 11:25 (Üye) Soru : Sn. Yetkili, Saygılar sunar, bu hizmet dolayısıyla da teşekkürlerimi sunarım öncelikle; Nisan- mayıs döneminde Kısmi KÇÖ işlemi uygulanan işyerinde "Ağustos" ve (7252 teşvikin Uzaması ile de) "Kasım" dönemlerinde yararlanıldı. Ağustos başlangıç Kasım bitiş olarak listelenmektedir teşvik tablolarında. Kullanamadığımız Eylül ve Ekim dönemleri için yararlanmak istesek, SGK V2 menüsünden mi İptal - Asıl yapacağız, Muhtasar PHB çok zor ve dahi olup olmayacağı bile belli olmayan belirsizliklerle dolu, 4 yıldır hala oturtulamamış bir beyanname olduğundan direk olarak eski usul gibi "SGK V2" menüsünden önce 05510 iptal (ilgili personeller) sonra 07252 Asıl olarak mı vermeliyim. SGK net hiçbir cevap vermediği gibi. Programı yazan müşavirlermiş gibi, müşavirlerin bildiğini sürekli beyan ediyorlar. yardımlarınızı istirham ederim.

Cevap : 7252 SAYILI destek kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır. SGK V2" menüsünden önce 05510 iptal (ilgili personeller) sonra 07252 Asıl olarak vermeniz gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.