Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 11:30 (Üye) Soru : merhaba adi ortaklıkta hisse devri oldu hissesini adına sgk e bildirge yetkilisine ve %1 lik kısmınıda adi ortaklıgın bozulmaması için farklı birine devir etti. sgk bildirmemiz gerekiyormu. geç bildirirsek cezası varmı. bidirimde ne yapmamız gerekiyor. teşekkürler.

Cevap : Şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ortaklar kurulunca devrin yapıldığı tarihte başlar ve bu karar noter tasdiki ile ticaret sicilde onaylatılır. İlanın bir nüshası 15 gün içinde SGK ya gönderilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.