Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 12:10 (Üye) Soru : Günaydın, Çalışan bir kişi örneğin 98 de malulen emekli olmuş ama 2011 de normal çalışan statüsünde sigortaya devam eden, normal çalışan grubunda çalışmaya devam etmiş. Çalışan aralık aylık sgk bildirge ve tahakkuku normal 5510 bildirge de değil emekli grubundan alınmış. Ancak kişi bu yıl pandemi KÇÖ faydalanmış, Bu çalışan için işyeri için sorun olur mu? Diğer bir sorum; bu çalışan malulen emekli ise normal çalışmaya başladığında malulen emekliliği bitmiyor mu? Bu konu hakkında bilgi vermenizi arz ederiz. teşekkür ederiz.

Cevap : 5510 sayılı Kanuna göre; Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıkları kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tâbi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. Ancak, bu durumdaki sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.