Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 12:24 (Üye) Soru : Kolay gelsin iyi çalışmalar şöyle bir sorum olacaktı size kasım ayında kçö den faydalanan 3 kişinin sgk da eksik gün bildirimi unutulmuş ve tam gün bildirilmiştir kasım ayına düzeltme versek sgk için cezai durum olur mu birde düzeltmeyide internet ortamından mı yapsak yoksa dilekçe ile mi yapılması gerekiyor.muhtasar ile ilgili vergi dairesine açıklama istenir mi şimdiden teşekkürler

Cevap : İşyerinden verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesinin ait oluğu ayla ilgili olarak ek aylık prim ve hizmet belgesi de verilecekse ve yasal süresi geçmişse bu durumda idari para cezası uygulanır. Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır. SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda, düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Sigortalı ÇalıGan Bilgileri” tablosuna sadece iptal edilmek, değiGtirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilmelidir. Daha önce beyan edilmiG ve düzeltme beyannamesinde de yine aynı Gekilde kalması istenilen bilgilerin “Sigortalı ÇalıGan Bilgileri” tablosuna tekrar yazılmasına gerek yoktur. Bu bilgiler için tablo üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun iGaretlenmesi yeterlidir. Düzeltme iGleminin sadece prim ve hizmet bilgilerine iliGkin olması, vergi kesintilerine iliGkin düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde vergi kesintilerinin önceki beyannamede beyan edildiği Gekliyle düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekmektedir. Bu düzeltme matrah azaltıcı yönde bir düzeltme olduğu için yazılı bir açıklma ve ekinde belgeleriyle SGK na dilekçe verilerek açıklama yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.